Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Register a New Account
4 đến 10 ký tự
4 đến 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ
By registering you agree to our
Terms of Service.

Account Login Quên mật khẩu?

Server Info

VersionSeason 6.16
Experience300x
Master Experience50x
Drop50%
Total Accounts258
Total Characters383
Total Guilds8

Top Level+

CharacterClassLevel
PhuMaGrand Master1,000
ZoRoLord Emperor909
BoGiaStyleBlade Master894
Audi8Fist Master741
LeoNuiGrand Master737