Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

 

Top Reset Ngày Đầu Open

TOP

Phần Thưởng

Tên Nhân Vật
1

300.000 Wcoi

 
2

200.000 Wcoi

 
3

150.000 Wcoi

 
4

100.000 Wcoi

 
5

50.000 Wcoi

 

Lưu Ý: 1 IP chỉ nhận được 1 TOP

Top Reset hàng ngày sau 00h đến max reset

Top

Phần Thưởng

1

5 Hộp Quà Vàng

2

3 Hộp Quà Vàng

3

1 Hộp Quà Vàng

Lưu Ý: 1 IP chỉ nhận được 1 TOP không được nhận 2 ngày liên tiếp

Danh sách top reset nhận thưởng theo ngày

Thứ

Top 1

Top 2 Top 3
2

 

   
3

 

   
4      
5

 

   
6

 

   
7

 

   
CN

 

   

Lưu Ý: danh sách sẽ reset vào tối chủ nhật hàng tuần

ĐUA TOP BANG HỘI Ngày 12/03/2021

TOP

Phần Thưởng

Tên Nhân Vật
1

300B + 300S + 300L + 1 Sói Hoàng Kim

 
2

200B + 200S + 200L + 1 Sói Tấn Công

 
3

100B+ 100S + 100L 

 

Lưu Ý: 1 IP chỉ nhận được 1 TOP

Top Phú Hộ Từ Ngày Open đến 15/03/2021

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
1

Wing 2.5 Luck + Mnl

 
2

Wing 2.5 Luck 

 
3

Wing 2 Luck + MNL

 

Lưu Ý: Nạp Tối thiểu trên 5m

Nạp Wcoin Nhận tích Lũy

200k

10B + 10S + 10cre

500k

20B + 20S+ 20cre

1000k

Wing 1 Luck + 1 Lông vũ hoặc HHHT

2000k

1 Sét Cấp 5 (2 otp tự chọn)

5000k

1 Wing 2 MNL + 100b 100s 100Cre

 

Account Login Quên mật khẩu?

Server Info

VersionSeason 6.16
Experience300x
Master Experience50x
Drop50%
Total Accounts258
Total Characters383
Total Guilds8

Top Level+

CharacterClassLevel
PhuMaGrand Master1,000
ZoRoLord Emperor909
BoGiaStyleBlade Master894
Audi8Fist Master741
LeoNuiGrand Master737